Andmekaitsetingimused

Rpteenus.ee on Käokodu OÜ-le (registrikood 16440416) kuuluv veebileht.

Käesolevad andmekaitsetingimused sisaldavad infot selle kohta, kuidas ja milleks ettevõtte isikuandmeid (andmeid) kogub, töötleb ja jagab. Andekaitsetingimused lähtuvad andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation).

Järgnevalt kirjeldame meie privaatsuspõhimõtted, mis laadi teavet me veebilehel rpteenus.ee kogume, kuidas seda teavet kasutame, milliseid andmeid säilitame ning millistel tingimustel andmeid kolmandatele isikutele avaldame.

rpteenus.ee töötleb isikuandmeid kooskõlas Eestis kehtivate isikuandmete töötlemise seaduste ning õigusaktidega.

„Isikuandmed“ on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks nimi, aadress, e-posti aadress ning teave meie kodulehe külastuste, sotsiaalmeedia kanalite ja meie teenuste kasutamise kohta.

Kasutades meie veebilehte, nõustute küpsiste kasutamisega ja isikuandmete töötlemise tingimustega nagu on kirjeldatud meie Küpsiste kasutamise- ja privaatsuspoliitikas.

Kehtiv alates 01.02.2024

 1. Kelle andmeid  Käokodu OÜ töötleb?

Käokodu OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. Andmekaitsetingimusi puudutavate küsimuste korral saatke e-kiri meiliaadressile info@rpteenus.ee.

Käokodu OÜ töötleb oma klientide ja kontaktisikute andmeid, kes on avaldanud soovi meie teenuseid kasutada või kes on meie teenuseid kasutanud.

 1. Mis põhjusel Käokodu OÜ isikuandmeid töötleb?
 • et tagada juurdepääsu meie veebilehele;
 • et töödelda hinnapäringuid ja neile vastata;
 • et pakkuda teile uusi teenuseid (ainult teie nõusolekul);
 • et võtta ühendust seoses saabunud hinnapäringute või teie soovitud teenustega;
 • et osutada teile soovitud teenuseid;
 • et analüüsida ja täiustada Käokodu OÜ teenuseid

3.  Kliendi isikuandmete (andmete) töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Meie turunduskanalite vabatahtlike kasutajate ja teenuste kasutajate ning klientide (sh klientide esindajate) isikuandmeid töötleme me selleks, et täita nii oma lepingulisi kohustusi kui ka pakkuda oma potentsiaalsetele klientidele kvaliteetsemat teenust ja informatsiooni.

Töötlemise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi tagada meie teenuste korrektne ja kvaliteetsem osutamine.

Me kogume andmeid potentsiaalsete klientide huvide kohta Käopesa OÜ turunduskanalitest (sh koduleht), et paremini mõista meie klientide huve ja pakkuda kvaliteetsemat teenust.

Töötlemise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi mõista paremini klientide vajadusi ja pakkuda paremat teenust.

4. Kuidas andmeid kogutakse?

Üldjuhul kogume me isikuandmeid otse andmesubjektidelt ja nende nõusolekul. Lisaks sellele kasutame me automaatseid andmekogumisvahendeid, sealhulgas küpsiseid ja muid jälgimisvahendeid, et optimeerida meie  kodulehe kasutajakogemust ja pakkuda klientidele paremaid teenuseid.

Küpsised ja pikslid ning nendest loobumine

Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale. Edaspidi võivad küpsised aidata meil pakkuda teile ainulaadset sisu või teha reklaami selle alusel, mida olete meile enda kohta avaldanud või millist sisu olete vaadanud.

Kõik veebisirvijad on vaikimisi seatud küpsiseid lubama, kuid veebisirvija seadeid saab üldjuhul muuta selliselt, et veebilehitseja keeldub küpsistest täielikult, blokeerib kolmandate isikute küpsised või teavitab kasutajat igast saadetud küpsisest.

Pikslid on väikesed veebilehe koodilõigud, mis võimaldavad veebilehtedel küpsiseid lugeda ja paigaldada. Need käivituvad kasutaja veebilehele saabudes, misjärel laaditakse alla kolmandate isikute küpsiseid.

Käokodu OÜ kasutab järgmiseid küpsiseid:

 • Seansiküpsised (ajutised küpsised), mille eesmärk on võimaldada teenuse kasutamist.
 • Püsiküpsised (salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist), mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid  rpteenus.ee veebilehel.

Täpsemalt kasutab  Käokodu OÜ järgmiseid küpsiseid:

 • analüütilisi küpsiseid, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, milliseid lehti kõige enam kasutatakse või millist sisu otsitakse. Need küpsised ei kogu teavet, mis võimaldaks veebilehe kasutajat otseselt tuvastada. Meie kaustame Google Analyticsi küpsised.
 • reklaamiküpsiseid, mida aitavad pakkuda kasutaja huvidele sihitud reklaame. Rpteenus.ee lehele on lisatud Facebook Pixel kood ning kui te ei soovi  Käokodu OÜ veebilehe reklaami enam Facebookis näha, siis võite selle keelata. Avage https://www.facebook.com/ads/preferences ja kustutage “Reklaamijad, kellega oled suhelnud” valiku alt Rpteenus.ee
 • kolmandate osapoolte küpsiseid nagu Google Maps. Kui kasutate meie veebisaidil asuvaid kaarte, võib Google koguda teie IP-aadressi, veebibrauseri teabe ja teie asukoha. Kasutame Google Mapsi teenust, et pakkuda teile asukohapõhist teavet ja parandada teie kasutajakogemust.

Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid.

Juhendid enamkasutavate veebisirvijate seadistamiseks:

Internet Explorerhttp://support.microsoft.com/kb/278835
Crome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefoxhttp://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History
Operahttp://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy
Safarihttps://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam kasutajale kättesaadavad olla.

Kui teil on veel küsimusi brauseriküpsiste kasutamise kohta veebilehel rpteenus.ee, siis võtke ühendust info@rpteenus.ee

5. Käokodu OÜ poolt töödeldavad isikuandmed (sh andmed)

 •  kontaktanded – nimi, e-posti aadress ja telefoninumber
 • lepingu täitmise käigus kogutavad ja tekkivad andmed – isikukood, kliendi eelistused seoses  Käokodu OÜ teenuste ja toodetega, tagasiside meie teenuste kohta, teave kliendi  eelistuste kohta.
 • automaatselt kogutavad andmed – kasutaja veebibrauserilt saadud andmed, sealhulgas brauseri liik, seadme tüüp, suhtluskeel, veebilehe aadress, kust kasutaja saabus, milliseid sisulehti uuris ning kasutaja IP-aadress ja muud liiklusandmed.
 • muud isikuandmed – mille te olete teinud avalikult kättesaadavaks või meile kättesaadavaks kolmandate isikute sotsiaalvõrgustikes nagu LinkedIn, Facebook, Instagram jt.

6. Isikuandmete jagamine

Käokodu OÜ ei edasta kliendi andmeid väljapoole Euroopa (EU) Majanduspiirkonda.

Käokodu OÜ ei jaga kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele va allpool loetletud tingimustel. Kõiki andmeid kasutatakse ainult suhtlemiseks ja parema toote või teenuse pakkumise eesmärgil.

7. Isikuandmete (andmete) turvalisus, kasutamine ja säilitamine

Käokodu OÜ võib saata klientidele informatsiooni oma teenuste, toodete, uudiskirjade ja pakkumiste kohta, kui klient on meile ise andnud oma kontaktandmed, kuid seda niikaua, kui klient pole palunud viimaste tegevuste lõpetamist või lahkunud uudiskirja saajate grupist.

8. Säilitamistähtaeg – kui kaua isikuandmeid säilitame?

Käokodu OÜ säilitab isikuandmeid üksnes nii kaua, kui see on nende kogumise eesmärgi saavutamiseks vajalik. Säilitamistähtaeg sõltub ka vajadusest vastata andmesubjektide päringutele, lahendada probleeme ning täita seadusejärgseid dokumentide säilitamise nõudeid.

Kui me isikuandmeid enam ei vaja ja õigusaktid nende säilitamist ei nõua, kustutame me need isikuandmed.

Kliendil on õigus pääseda ligi  Käokodu OÜ poolt töödeldavatele Kliendi isikuandmetele ja õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist e-posti teel kirjutades info@rpteenus.ee.

 1. Muud sätted

Käokoda OÜ-l on õigus Andmekaitsetingimusi ühepoolselt muuta. Andmekaitsetingimuste uusim versioon on alati saadaval käesoleval veebilehel.

Privaatsuspoliitika ja andmekaitsetingimused on koostatud 01.02.2024

Scroll to Top