Majandusaasta aruanne

Majandusaasta aruanne on Eestis tegutsevatele ettevõtjatele kohustuslik dokument. See peab täpselt kajastama ettevõtte finantsseisundit ja esitatakse tavaliselt 30. juuniks pärast majandusaasta lõppu. 

Ettevõtte usaldusväärsust hindavad äriregister, maksu- ja tolliamet ning teised osapooled. 

Majandusaasta aruande koostamine hõlmab raamatupidamise aastaaruannet ja tegevusaruannet. Tegevusaruande lisatakse oluline info ettevõtte tegevuse, sündmuste ja tulevikuplaanide kohta.

Kui te pole meie raamatupidamisteenuse klient, kogume teilt andmeid, koostame aruande vastavalt seadusega ette nähtud vormile ning vajadusel ka konsolideeritud aruande. Aruande hind sõltub ettevõtte suurusest ja keerukusest. Hinnad algavad 40 €. 


Küsi pakkumist

Scroll to Top