Korteriühistute raamatupidamine

KÜ: d tegutsevad majanduskava alusel. KÜ:dele pakutav raamatupidamisteenus sisaldab:
 • Kuluarvete andmete sisestamine.
 • Korteriühistu kulude jaotamine vastavalt ühistu poolt esitatud eeskirjale, majanduskavale ja elanike näiturite andmetele, objektipõhine kulude-tulude arvestus.
 • Tuluarvete esitamine korteriomanikele, allrentnikele.
 • Ostude ja müükide reskontrarvestus, ehk kuluarvete maksetähtajal tasumine ja korteriomanike, rentnike arvete laekumiste sisestamine, kontroll, võlglastele meeldetuletuste saatmine.
 • Raamatupidamiskannete tegemine vastavalt ühistu esitatud algdokumentidele.
 • Põhivara ja amortisatsiooniarvestus.
 • Laenuintresside ja muude laenudega seotud tehingute arvestus.
 • Remondifondi kanded.
 • Palga- ja maksuarvestus.
 • Aruannete koostamine maksuametile, sh käibemaksuarvestus.
 • Aastaaruande koostamine ja ettevalmistamine esitamiseks Äriregistrile.
 • Klientide esindamine suhtluses maksuameti, audiitori, revidendi ja muude kolmandate osapooltega.
 • Nõustamine ja info jagamine ühistutele nende raamatupidamise kohta.

Teenuste pakett võib olla paindlik ja kohandatav vastavalt konkreetsetele vajadustele ja soovidele, mis võimaldab korteriühistutel saada just neile vajalikku ja olulist raamatupidamistuge.

Raamatupidamisteenuse üldist protsessi iseloomustades:

Pakume raamatupidamisteenust mis on e-arve vaba ja automatiseeritud, mis tagab kiire, täpse ja efektiivse raamatupidamise protsessi. Selleks, et see toimiks sujuvalt, on oluline, et korteriühistu juhatus registreeriks korteriühistu e-arve vastuvõtjaks, mis on võimalik keskkonnas https://www.rik.ee/.

Kuluarved saadetakse otse e-arvena raamatupidamiskeskkonda ja e-maili arvete vastuvõtmiseks enamasti ei vajata. Mõni üksik väiksem firma võib olla veel traditsioonilisema raamatupidamisega harjunud.

Järgmiseks valib korteriühistu sobiva majandustarkvara, kui seda seni kasutusel polnud. Soovitame programmi, mis pakub lisaks näitude sisestamise võimalusele ka muud lisaväärtust, nagu suhtluskanal korteriühistu liikmete, juhatuse ja haldusfirma vahel. Programm võimaldab korteriomanikel näha ühistu kulusid ja nende jaotust ning arveid ajalooliselt. Juhatusel on võimalik jälgida haldusfirma tööd ja ühistu võlglasi ning järgida jooksvat raamatupidamist.

Lisaks sõlmitakse pankadega Gateway lepingud, mis võimaldavad täisautomatiseeritud raamatupidamist ning korteriomanikel on võimalik siduda oma maksed otsekorraldustega.

Küsi enda korteriühistu raamatupidamisele pakkumist

Huvi korral loe korteriühistu raamatupidamisest: https://rpteenus.ee/korteriuhistu-raamatupidamine/

Scroll to Top