Miks valis 40-miljonilise käibega ettevõte oma äritarkvara partneriks just Directo ?

Miks valis 40-miljonilise käibega ettevõte oma äritarkvara partneriks just Directo ?

 

30+ ettevõtet koondav Silikaat Grupp AS tegutseb väga erinevates valdkondades alates kinnisvarast, liivakaevandamisest, biometaani ehk rohegaasi tootmisest ning põllumajandussaaduste turustamisest kuni kodu- ja sisustuskaupade müügi ning loodusliku mineraalvee villimiseni. Ettevõtte finantsjuhi / CFO Merje Aavasalu sõnul otsiti lahendust, kuidas võimalikult lihtsalt ja kiirelt teostada mitmekümne äriühingu finantside analüüse ning omada reaalajas ülevaadet ka grupi käekäigust tervikuna.

Nii sündis uue majandustarkvara kasutuselevõtuga väärtuspõhise mõttelaadi muudatus, milleks on „ostame partnerlust, mitte tarkvara“. „Oleme üle minemas mitmetelt erinevatelt majandustarkvaradelt Directole, mis täidab kõik meie vajadused, kaasa arvatud tootmise juhtimise. Usume, et ühe täisfunktsionaalse tarkvara kasutuselevõtt võimaldab kokku hoida aega, mis kuluks töötajate koolitamisele mitme programmi kasutamiseks, juhendite koostamisele ja IT-toele,” selgitab Aavasalu.

Tema sõnul toetab väga laiade võimalustega Directo omakorda ettevõtete paberivaba kuvandit, lisaks on selle boonused kasutamise lihtsus, hoomatav ja läbinähtav info ning võimalus kasutajal luua endale vajalikku aruandlust ja vajadusel juurutaja abiga ehitada üles erilahendusi. Kuigi Silikaat Grupp on 2021. aastal kahe kontserni konsolideerimise automatiseerimise juurutanud majandustarkvara Standard Books abil, pakub Directo lihtsaid võimalusi seni tehtud töö üle toomiseks.

„Tootmisettevõtete juurutamisel Directosse tegime palju muudatusi tootmissüsteemi lihtsustamiseks, sest juurutusprotsess võimaldas sügavama pilgu heita äri- ja tootmisprotsessidele ning hinnata nende optimaalsust. Samuti võimaldab Directo äritarkvara näha hõlpsasti toote omahinna sisse ning paindlikud ja loogilise ehitusega on ka laoarvestussüsteemid,” räägib Aavasalu. Ta lisab, et Directot on väga lihtne liidestada teiste kasutusel olevate abifunktsioonide tarkvaradega, näiteks kaevandusettevõtte kaalutarkvaraga, mille viisime ellu juba 2021. aastal.

„Näeme juba täna Directo kasutamises suurt kasu: oluliselt on vähenenud käsitöö hulk, näiteks varem tegid raamatupidajad tootmisprotsessi kanded käsitsi, aga nüüd tekib toote omahind majandustarkvara kasutamise käigus reaalajas. Samuti annab uus tarkvara kuluarvestusel võimaluse arvestada ka üldkulusid ise toodetud toodete omahinnas,” nendib Aavasalu, kelle sõnul mängivad kõige tähtsamat rolli projekti õnnestumisel inimesed ja nende panustamine muudatuste väljatöötamisse ning elluviimisesse.

„Suurtel ettevõtetel peab olema uuele tarkvarale üleminek igati põhjendatud. Ühest küljest peab lahendus olema funktsionaalne, et katta kõik äriprotsessid, teisalt tuleb arvestada, et tarkvara vahetusest on mõjutatud paljude inimeste igapäevatöö ning otsus tuleb teha mitmeteks aastateks,” annab nõu Directo OÜ juhatuse esimees Berit Veske. „Meie arutame alati potentsiaalsete klientidega põhjalikult läbi tarkvara vahetamise juurpõhjuse, sest näeme liiga sageli ettevõtjaid, kellel on uuest tarkvarast oodatav kasu täpselt sõnastamata ja kaardistamata. Sellise stardipunktiga projektides on ebaõnnestumise tõenäosus väga suur ning meie kogemus ütleb, et põhjalik eeltöö ja oma äriliste vajaduste täpne sõnastamine on projekti edukuse eeldus. Tarkvara peaks käsitlema investeeringuna, mis aitab tulevikus tööd targemalt teha ja kulusid kokku hoida.”

Ta lisab, et ka tarkvara läbipaistev hinnastamine on väga oluline, et aastateks tehtud otsus ei tooks endaga kaasa ootamatuid kulusid. Tarkvara vahetamise projekti planeerides tuleks kindlasti jälgida lisaks litsentsitasudele ka lisateenuste hinnastamist ning alahinnata ei tohiks juurutuskulu ning töötajate panust tarkvara juurutamisel. Vahel soovitakse juurutuskulud hoida kunstlikult madalad läbi isetegemise, ent paraku 99 protsenti juhtudest ei jõuta selliselt hea tulemuseni või tulevad tulemused liiga aeglaselt. Directos hoiame juurutuse hinna mõistlikuna tänu põhjalikule eelkaardistusele, mis võimaldab paika panna oodatavad kasud ning koondada nii rahalised kui ka inimressursid tegelemaks õige asjaga. Arendame, müüme ja juurutame oma toodet ise, et pakkuda klientide ärivajadustele ja muutuva ettevõtluskeskkonna nõuetele vastavat lahendust ja täiendusi võimalikult kiiresti kvaliteedis järeleandmisi tegemata.

https://majandus.postimees.ee/7342413/miks-valis-40-miljonilise-kaibega-ettevote-oma-aritarkvarapartneriks-just-directo

Loe edasi: https://rpteenus.ee/kuidas-raamatupidaja-enda-too-osavamaks-teha-saab/

Scroll to Top