Audiitorkontroll, auditeerimise piirmäärad

Audiitorkontroll, auditeerimise piirmäärad   Audiitorkontroll    Audiitorkontrolli kohustus sätestatakse audiitortegevuse seaduses. Auditeerimise piirmäärad on kehtestatud audiitortegevuse seadusega: https://www.riigiteataja.ee/akt/113052021002  Auditeerimine on ettevõtte raamatupidamise aastaaruande kontrollimine ja sellele hinnangu andmine. Audiitori hinnangu eesmärk […]

Audiitorkontroll, auditeerimise piirmäärad Loe edasi »