II. RAAMATUPIDAMINE ALGAJATELE

Raamatupidamise sise-eeskiri, äriseadustik, põhimõisted, arvestusmeetodid

Raamatupidamise sise-eeskiri, äriseadustik, põhimõisted, arvestusmeetodid   Raamatupidamise sise-eeskiri    Raamatupidamise sise-eeskiri on ettevõtte raamatupidamise korraldust kirjeldav dokument.  Raamatupidamise sise-eeskirjade olemasolu ettevõttes on nõutud raamatupidamise seadusega (RPS § 11) Raamatupidamise sise-eeskirja:

Raamatupidamise sise-eeskiri, äriseadustik, põhimõisted, arvestusmeetodid Loe edasi »

Bilanss

Bilanss Majandustehingutest tingitud muutused :    Vara on raamatupidamiskohustuslase valitseva mõju all olev ressurss, mis on tekkinud minevikusündmuste tagajärjel ning mis eeldatavalt toob tulevikus majanduslikku kasu. Ettevõtte vara on näiteks

Bilanss Loe edasi »

Raamatupidamise kontod, kontoplaan, majandustehingute registreerimine, arvestusregistrid

Raamatupidamise kontod, kontoplaan, majandustehingute registreerimine, arvestusregistrid Kontod ja kahekordne kirjendamine    Nagu eelnevalt selgus, muutis iga majandustehing raamatupidamisbilanssi. Neid kõiki jooksvalt bilansikirjete muutustena kajastada on ebapraktiline ja arvestustehniliselt ressursse nõudev

Raamatupidamise kontod, kontoplaan, majandustehingute registreerimine, arvestusregistrid Loe edasi »

Audiitorkontroll, auditeerimise piirmäärad

Audiitorkontroll, auditeerimise piirmäärad   Audiitorkontroll    Audiitorkontrolli kohustus sätestatakse audiitortegevuse seaduses. Auditeerimise piirmäärad on kehtestatud audiitortegevuse seadusega: https://www.riigiteataja.ee/akt/113052021002  Auditeerimine on ettevõtte raamatupidamise aastaaruande kontrollimine ja sellele hinnangu andmine. Audiitori hinnangu eesmärk

Audiitorkontroll, auditeerimise piirmäärad Loe edasi »

Scroll to Top