E-residentsus ja selle taotlemine

E-residentsus ja selle taotlemine

 

E-residentsuse taotlemine Eestis on protsess, mille käigus saab välismaalane taotleda Eesti e-residentsust ehk elektroonilist isikutunnistust. E-residentsus võimaldab isikul kasutada Eesti digitaalset infrastruktuuri ja e-teenuseid, nagu näiteks digitaalne allkirjastamine, ettevõtte registreerimine, pangateenuste kasutamine jms, kõik eemalt interneti teel.

Siin on üldine ülevaade sellest, kuidas e-residentsuse taotlemine Eestis toimub:

 1. Taotlusvormi täitmine: Esimene samm e-residentsuse taotlemisel on taotlusvormi täitmine. Taotlusvormi saab täita ametlikul Eesti e-residentsuse veebilehel.
 2. Isikutuvastus: Taotluse esitamisel peab taotleja läbima isikutuvastuse. See võib hõlmata näiteks isikut tõendava dokumendi (passi) esitamist, digitaalsete fotode saatmist jms.
 3. Taotluse esitamine: Pärast taotlusvormi täitmist ja isikutuvastust tuleb taotlus esitada Eesti e-residentsuse ametlikule veebilehele.
 4. Menetlemine ja tasu: Pärast taotluse esitamist hakatakse seda menetlema. Taotluse menetlemiseks võidakse küsida tasu, mis tuleb maksta vastavalt juhistele.
 5. Otsuse saamine: Pärast taotluse menetlemist teavitatakse taotlejat otsusest. Kui taotlus on heaks kiidetud, antakse e-residendi digitaalne isikutunnistus.
 6. Isikutunnistuse kättesaamine: E-residendi digitaalne isikutunnistus saadetakse taotlejale kas posti teel või tuleb see järele tulla ametiasutusest.

Pärast e-residentsuse saamist saab isik hakata kasutama Eesti e-teenuseid vastavalt oma vajadustele. On oluline märkida, et e-residentsus ei anna õigust elada Eestis või viibida siin füüsiliselt, vaid see on mõeldud eelkõige äritegevuse ja e-teenuste kasutamise hõlbustamiseks.

 

Saame abistada:
 1. Nõustamise ja juhendamisega: Pakume e-residentsuse taotlemise protsessi kohta selgitusi ja nõuandeid. Selgitame taotlejale kogu vajalikku teabe, sealhulgas taotluse esitamise tingimusi, nõutavaid dokumente ja maksed.
 2. Isikutuvastuse korraldamine: Kui isikutuvastus on vajalik, aitame korraldada vajalikke protseduure ja dokumentide esitamist, näiteks aitame digitaalsete fotode või muude isikut tõendavate dokumentide saatmisel.
 3. Taotluse esitamine ja menetlemine: Abistame klienti e-residentsuse taotluse vormi täitmisel ja selle esitamisel ametlikule veebilehele. Tagame, et taotlus oleks täidetud korrektselt ja vastaks kõikidele nõuetele.
 4. Kommunikatsioon ametiasutustega: Vajadusel võime aidata suhelda ametiasutustega ja lahendada võimalikke küsimusi või probleeme, mis võivad taotlemise protsessi käigus tekkida.
 5. Järelteenused: Pakume järelteenuseid pärast e-residentsuse saamist, näiteks abi digitaalsete allkirjade kasutamisel, ettevõtte registreerimisel või muude e-teenuste kasutamisel.

Kokkuvõttes võib teenusena e-residendiks taotlemisel abistamine hõlmata mitmeid erinevaid tegevusi, alates nõustamisest ja juhendamisest kuni praktilise abi pakkumiseni kogu taotlemise protsessi vältel. Oluline on tagada, et klient saaks vajaliku toe ja abi, et e-residentsuse taotlemine oleks sujuv ja edukas.

 

E-residentsusega kaasnevad võimalused:

 1. Juurdepääs Eesti ärikeskkonnale: E-residentsus võimaldab välismaalasel juurdepääsu Eesti ärikeskkonnale ja digitaalsetele teenustele, nagu ettevõtte registreerimine, pangateenused, digitaalne allkirjastamine jms. See loob uusi võimalusi äritegevuseks Eestis ja Euroopa Liidus üldiselt.
 2. Kaubanduslikud eelised: E-residentsus võib anda kaubanduslikke eeliseid, näiteks võimaluse registreerida ettevõte Eestis ja kasutada Euroopa Liidu turu potentsiaali. Samuti võimaldab see ligipääsu Euroopa Liidu ühtsele digitaalsele turule.
 3. Maksueelised: E-residentsus võib pakkuda maksueeliseid, kuna Eesti maksusüsteemil on mitmeid soodsaid tingimusi ettevõtjatele, näiteks madal ettevõtte tulumaksumäär ja tulumaksuvabastused teatud tingimustel.
 4. Lihtsus ja mugavus: E-residentsus muudab äritegevuse haldamise lihtsamaks ja mugavamaks, kuna paljud toimingud saab teha elektrooniliselt interneti teel, ilma et peaks füüsiliselt kohal olema. See vähendab bürokraatiat ja aja- ning ressursikulutusi.
 5. Rahvusvaheline usaldusväärsus: E-residentsus võib suurendada ettevõtte rahvusvahelist usaldusväärsust, kuna see näitab, et ettevõte tegutseb avatud ja kaasaegses ärikeskkonnas ning kasutab innovaatilisi digitaalseid lahendusi.
 6. Riigipoolne tugi ja kaitse: E-residendid saavad riigipoolset tuge ja kaitset, sealhulgas õigusabi ja ligipääsu Eesti õigussüsteemile, mis võib olla oluline äritegevuse käigus tekkivate küsimuste lahendamisel.

Kokkuvõttes võib öelda, et e-residendiks olemine avab mitmeid uusi võimalusi ja eeliseid äris maailmas, aidates ettevõtjatel laiendada oma tegevust, kasutada uusi turge ning hõlbustada äritegevuse haldamist ja kasvu.

 

E-residendi eelised:

 1. Juurdepääs digitaalsetele teenustele: E-residendid saavad kasutada Eesti digitaalset infrastruktuuri ja e-teenuseid, nagu näiteks digitaalne allkirjastamine, äriregistri teenused, e-maksudeklaratsioonid jne. See võimaldab äriomanikel ja investoritel hõlpsalt haldada oma äritegevust ja teha vajalikke toiminguid eemalt, ilma vajaduseta füüsiliselt Eestis viibida.
 2. Äriühingu registreerimise lihtsus: E-residendina saab kiiresti ja lihtsalt registreerida äriühingu Eestis. See on eriti kasulik ettevõtjatele, kes soovivad kasutada Eesti ettevõtluskeskkonda ja Euroopa Liidu ühisturgu, kuid ei soovi füüsiliselt Eestisse kolida.
 3. Rahvusvaheline ärisuhtlus: E-residendid saavad kasutada Eesti ettevõtteid ja äriteenuseid, et lihtsustada rahvusvahelist ärisuhtlust. Näiteks võimaldab e-residentsus ettevõtteid luua ja haldada, pangakontosid avada ning juurdepääsu erinevatele äritarkvara lahendustele.
 4. Madalam bürokraatia ja kulude kokkuhoid: Eesti ärimaastik on tuntud oma digitaalse bürokraatia ja väheste halduslike takistuste poolest. See võimaldab e-residentidel vähendada halduskoormust ja kulutusi ning keskenduda rohkem oma äri arendamisele ja kasvule.
 5. Maksusoodustused ja investorite huvi: Eestis kehtib investoritele soodsam maksusüsteem, sealhulgas madal ettevõtte tulumaks ja maksusoodustused teatud äritegevuste puhul. See võib suurendada investorite huvi Eesti ettevõtete vastu ning aidata kaasa äri laienemisele ja investeeringutele.

Kokkuvõttes võimaldab e-residentsus äriomanikel ja investoritel kasutada Eesti digitaalset keskkonda, äriteenuseid ja soodustusi, mis aitavad suurendada nende äritegevuse efektiivsust, kasumlikkust ja rahvusvahelist konkurentsivõimet. Lisaks pakub Eesti soodsaid tingimusi ettevõtluseks ja investeeringuteks, mis võivad olla atraktiivsed paljudele ettevõtjatele ja investoritele üle maailma.

Loe lisaks: https://www.e-resident.gov.ee/et/

Loe edasi: https://rpteenus.ee/strateegiline-juhtimine/

Scroll to Top